ĐĂNG KÝ MUA MAILCHIMP

Tại sao mua MailChimp qua MailChimp Vietnam?

Pasted
Phần mềm cung cấp bởi Zoom US
với đầy đủ tính năng
Pasted 1
Hỗ trợ hợp đồng và hóa đơn theo
pháp luật Việt Nam
Pasted 2
Hỗ trợ bởi người Việt, tiếng Việt
Pasted 3
Hỗ trợ qua Email, Chat
(Zalo, FB Messenger,…)
Pasted
Tư vấn bảo mật thông tin khi sử
dụng, đảm bảo 100% an toàn
Pasted 4
Kinh nghiệm hỗ trợ hàng trăm khách hàng tại Việt Nam về Digital Marketing tổng thể
Pasted 5
Thời gian làm việc cùng múi giờ
Pasted 6
Kinh nghiệm tư vấn tổ chức hội thảo, lớp học, quản trị người dùng

Đăng ký mua