Trở thành Marketer chuyên nghiệp với Mailchimp

Công cụ tối ưu hóa của chúng tôi sẽ khiến việc quan sát những gì đang hoạt động dễ dàng hơn
ILLO Hero Optimize 3 1520

Từng bước hiểu khách hàng của bạn

Tìm hiểu nhiều điều hơn về khách hàng của bạn, từ đó bạn có thể chỉ ra cho họ những thứ mà họ đang có nhu cầu và quan tâm.

Ứng dụng sự thật ngầm hiểu

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chuyển đổi tất cả dữ liệu của bạn thành sự thật ngầm hiểu về khách hàng, cái mà bạn có thể ứng dụng vào chiến dịch marketing

Xem thêm về chiến dịch

Rút ra được cái nhìn rõ ràng hơn về cách cải thiện chiến lược marketing của bạn với mỗi chiến dịch bạn thực hiện và áp dụng

Tất cả đều được phản ánh qua dữ liệu

Chúng tôi sẽ khiến việc tối ưu hóa chiến lược marketing của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giơ hết. Công cụ của chúng tôi kết hợp cùng nhau để chuyển đổi tất cả dữ liệu về khách hàng của bạn thành sự thật ngầm hiểu , cái mà bạn có thể ứng dụng để cá nhân hóa marketing của mình sao cho tiếp cận gần nhất với tập khách hàng mục tiêu.

ILLO Mini Spot Date Based 3 520

Phân khúc khách hàng

Truyền thông điệp đến đúng đối tượng với *Insight về những người có trong danh sách liên hệ

Tìm hiểu thêm

ILLO Hero Testing 1 1520

Thử nghiệm A/B

Thử nghiệm những tiêu đề mail , hình ảnh hoặc các yếu tố khác trong một chiến dịch để quan sát, kiểm nghiệm hiệu quả của chúng.

Tìm hiểu thêm

Illustration Dashboard Growth Data App

Báo cáo

Bạn sẽ nhận được một bản báo cáo thống kê rất chi tiết về việc chiến dịch của bạn đạt được kết quả như thế nào.

Tìm hiểu thêm

Hero Personalization2

Cá nhân hóa

Ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn để mở khóa những sự thật ngầm hiểu về khách hàng để áp dụng vào những chiến lược marketing riêng biệt

Tìm hiểu thêm

867c56910c3ffbba31252dad300f0ce66123c7cb

“Không phải lúc nào chúng tôi cũng biết được thứ gì sẽ hòa hợp được với khách hàng nhất, nhưng với Mailchimp, chúng tôi đã có thể thiết lập nên một chiến lược giúp gấp đôi lợi nhuận và sự gắn bó khách hàng ”

Wombi Rose, nhà đồng sáng lập của Lovepop

Đọc thêm

thumbnails connect Kết Nối

Thư mục tích hợp Mailchimp

Mailchimp hoạt động với các công cụ bạn đã sử dụng để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.

thumbnails connect Kết Nối

Thư mục tích hợp Mailchimp

Mailchimp hoạt động với các công cụ bạn đã sử dụng để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.

thumbnails connect Kết Nối

Thư mục tích hợp Mailchimp

Mailchimp hoạt động với các công cụ bạn đã sử dụng để giúp hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn.