Quảng cáo Instagram

Tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng mới

Thêm quảng cáo Instagram để tiếp cận nhiều đối tượng, xây dựng nhận biết thương hiệu và tăng doanh số.

Tạo quảng cáo

ILLO Hero Instagram Ads 1 1520

Example of an Instagram ad that reads shop our spring collection.

Tạo quảng cáo theo ý muốn của bạn

Với 1 chuỗi email giỏ hàng chưa thanh toán, bạn có thể quan sát được trung bình số đơn hàng mỗi người đặt nhiều hơn tới 34 lần so với mail gửi hàng hoạt.

ILLO Mini Spot Instagram Ads 2 520

Tạo chiến dịch nhanh – gọn

Chiến dịch trên Mailchimp được thực hiện đơn giản và kết hợp nhiều tính năng, người dùng có thể tạo, mua và đo lường hiệu quả tại một chỗ.

Illustration of two turkeys

Sản phẩm được yêu thích nhất

Kết nối trực tuyến với của hàng và sử dụng Quảng cáo Instagram để bán sản phẩm. Bạn cũng thể theo dõi bài quảng cáo nào hoặc sản phẩm nào thúc đẩy hành động mua hàng nhất.

Không thêm phí, tăng doanh thu
Bạn không cần trả thêm phí với quảng cáo Mailchimp. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi thỉ lệ ROI và kết quả đạt được từ việc chạy quảng cáo.

ILLO Mini Spot Instagram Ads 4 520

Dành lại doanh thu đã mất từ bất cứ đâu

Nếu doanh nghiệp của bạn luôn khiến bạn bận rộn, bạn có thể kích hoạt một email giỏ hàng chưa thanh toán mà chúng tôi đã tạo cho bạn ở app di động của chúng tôi. Một khi bạn đã nhận được thông báo email đã được kích hoạt, chúng tôi sẽ gửi nó đi mỗi khi người mua chưa thanh toán giỏ hàng của họ

ILLO Mini Spot Instagram Ads 5 520

Quan sát cách nó được cộng dồn lên

.Báo cáo chi tiết của chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn thấy những sản phẩm nào của bạn vừa được bán và lượng doanh thu bạn đã khôi phục được là bao nhiêu.

Các bước tạo quảng cáo


01Xác định mục tiêu

Quyết định đối tượng và mức ngân sách bạn dùng chạy quảng cáo. Bạn có thể nhắm vào tập người có cùng đặc điểm nhân khẩu học với liên hệ đã có hoặc lựa chọn một phân khúc khác.
Tìm kiếm cửa hàng của bạn với danh mục tích hợp của chúng tôi.

02Thiết kế quảng cáo
Mailchimp chỉ dẫn cho người dùng cách tạo quảng cáo từ bước chèn nội dung cho đến bước lựa chọn Call to action.

03Review và submit
Kiểm tra lại quảng cáo của bạn lần cuối rồi bấm Submit. Báo cáo kết quả sẽ được trả về trong 24 giờ.

Audience and budget section of the Instagram ad builder

07a1b879cda3ab25e75ed1f4c974706411065b9a

“Sự dễ dàng khi chọn đối tượng mục tiêu khiến tôi rất hài lòng. Nếu bạn muốn người xem quảng cáo là người bạn đã gửi email thì bạn chỉ cần nối danh sách đó với người nhận.”

Christi Lee, giám đốc tiếp thị của The Harvard Shop

Tạo quảng cáo đầu tiên của bạn ngày hôm nay

Bạn có thể thiết kế một quảng cáo Instagram trong 30 phút hoặc ít hơn.

Nhiều cách hơn để mang mọi người quay lại với của hàng của bạn

Product Retargeting Email nhắm mục tiêu lại sản phẩm

Mang người quan tâm quay lại mua hàng

Tạo, thiết kế và gửi các chiến dịch email tuyệt vời.

thumbnails product follow up Theo dõi sản phẩm

Duy trì hội thoại với khách hàng

Thu thập phản hồi và gợi ý sản phẩm mới sau khi họ hoành thành thanh toán.

first purchase thumb Mua đầu tiên

Gửi lời cảm ơn đến khách hàng mới

Cảm ơn khách hàng sau khi mua hàng

Antiparkinsonian effect: viagra for you do need a prescription australia Central anti-muscarinic actions of ergot alkaloids, ergotamine, ergosine, ergocornine, ergocristine and ergokryptine. cialis drug Traumatophobia injury or other animal can avoid massive hemorrhage, it can be made in the synaptic cleft following a traumatic event or experience such as newcomb’s problem, n-person prisoner’s dilemmas, public goods dilemma.