11/06/2021
Huong-dan-import-contacts-vao-Mailchimp

Hướng dẫn import contacts vào Mailchimp

11/06/2021
Import Contacts là một tính năng cơ bản bạn cần biết khi sử dụng Mailchimp. Khi đã có sẵn một file danh sách contacts, bạn hãy […]

Xem thêm

28/05/2021
Huong-dan-su-dung-dich-vu-ho-tro-Mailchimp

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hỗ trợ Mailchimp

28/05/2021
Khi đăng ký mua phần mềm Mailchimp qua Repu Digital – đối tác chính thức đại diện Mailchimp tại Việt Nam, bạn sẽ mặc định được […]

Xem thêm