17/03/2022
Hướng dẫn tạo và gửi email cho 1 phân khúc nhất định trong Mailchimp

Hướng dẫn: Tạo và gửi Email cho 1 phân khúc nhất định trong Mailchimp

17/03/2022
Việc phân khúc khách hàng trong Email Marketing giúp chúng ta lọc địa chỉ, chia nhóm khách hàng theo giới tính, sở thích, hành vi,… làm […]

Xem thêm

16/02/2022
Hướng dẫn gửi email cá nhân hóa trong mailchimp

Hướng dẫn gửi Email cá nhân hóa trong Mailchimp

16/02/2022
Import (upload) file contacts vào Mailchimp Để có thể gửi email cá nhân hóa, trong file contacts bạn upload vào Mailchimp cần có các trường thông […]

Xem thêm